lunes, 18 de junio de 2018

Ser mare


Quan arriba el desig de ser mare, la dona, amb independència de l’estat social o la condició sexual hauria de poder-ho ser. Sigui una dona sola (mare soltera) o una parella de dones lesbianes, hauran de buscar ajuda en la reproducció assistida.

Ja fa molts anys que la medicina reproductiva ajuda a la dona a ser mare, aplicant la ciència de la forma més natural possible. I actualment, i cada vegada més, tant dones soles com parelles de dones són mares gràcies als tractaments de reproducció.

Abans de realitzar qualsevol tractament per a poder embarassar a una dona caldrà fer unes proves mèdiques per comprovar l’estat de salut i de fertilitat de la dona i garantir així els resultats dels tractaments i que l’embaràs es desenvolupi de forma normal fins al final.


Els Tractaments
La Inseminació artificial amb semen de donant serà la tècnica més freqüent utilitzada per a dones que vulguin ser mares solteres o parelles de dones lesbianes. La inseminació és un procés senzill en el que es controla que es doni l’ovulació correctament (estimulant o no) i just abans s’introdueix a l’úter de la futura mare una mostra que conté espermatozoides procedents d’un donant d’un banc de semen. L’assignació del donant de semen es realitza tenint en compte les característiques físiques de la dona i el grup sanguini i RH. Actualment també es poden fer tests de compatibilitat per eliminar els riscs genètics de malalties recessives a l’hora de triar el donant de semen.

La Fecundació in vitro ajudarà a aquelles dones que per factors propis de la dona la inseminació artificial no pot ajudar (baixa reserva ovàrica, edat avançada, obstrucció de trompes..). En la fecundació in vitro estimularem l’ovari per aconseguir la màxima resposta possible i extraurem els òvuls per tal d’ajuntar-los amb els espermatozoides de donant al laboratori. Després d’uns dies de seguiment de l’evolució dels embrions es col·locarà 1 o 2 embrions a l’úter perquè allí s’hi produeixi la implantació. 

Una variant de la fecundació in vitro que és única per a parelles de dones és el que coneixem com a mètode ROPA (Recepció d’Òvuls de la Parella). És a dir, que una de les dues dones es sotmeti a l’estimulació ovàrica i d’altra banda, els embrions es transfereixin a l’úter de l’altra dona de la parella. D’aquesta manera, una és la mare biològica i l’altre la mare gestant, aconseguint la implicació total de les dues dones de la parella en el projecte de la maternitat.

Cal descartar que els Bancs de Semen són els encarregats de seleccionar els donants de semen que compleixin els requeriments mèdics, genètics, psicològics i fèrtils que exigeix la llei. Abans de ser acceptats com a donants es sotmetran a una bateria de proves molt exhaustives per descartar riscs per a la gestant i el seu futur nadó.

Malauradament en aquest país, la maternitat en solitari o per a parelles de dones no està coberta per centres públics i cal recórrer a Centres privats. Allí estan àmpliament especialitzats per poder ajudar a tot tipus de pacients i necessitats.  A nivell legal, la persona o persones que firmin el consentiment de la tècnica que es realitza, determina els drets i deures de maternitat dels fills/es que s’obtinguin del tractament.

Una vegada s’hagi decidit que es vol ser mare, és molt important consultar tots els dubtes que es pugui tenir sobre aquest tema per tal de poder afrontar-ho amb la màxima tranquil·litat i confiança. 

Si vols ser mare, pregunta, busca informació, llegeix i endavant, que  segur que ho aconseguiràs.

Pels que vulguin ser pares solters o parelles de pares, la resposta també es pot trobar a la medicina reproductiva. Els pares necessitaran una subrogació d’úter (de lloguer) i òvuls de donant. Actualment, des de les societats científiques s’està pressionant per legalitzar la subrogació d’úter a Espanya, ja que actualment la llei no ho permet i els que volen ser pares biològics han de desplaçar-se a un altre país.
Imma Saumell
Directora de Laboratori de Reproducció Assistida d’Embriogyn


Imma Saumell i Puig, Directora del Laboratori de Fecundació in vitro d’Embriogyn. Nascuda a l’Espluga de Francolí el 1980 és llicenciada en biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2004. Màster en Reproducció Humana Assistida va cofundar el Centre de Reproducció Humana Assistida Embriogyn l’any 2006 com a primer centre de fertilitat de la capital de Tarragona per poder ajudar a complir els somnis de moltes persones de ser mares. Apassionada de la medicina de la reproducció treballa per la divulgació de les tècniques de Reproducció Humana Assistida i la seva acceptació i normalització en tots el sectors de la societat. 


No hay comentarios:

Publicar un comentario